Privatlivspolitik og Servicebetingelser


Dataansvarlig

Vi er dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om vores kunder. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

PRO VENTILATION A/S
H.J. Holst Vej 20
2610 Rødovre
CVR-nr: 18836408

Herefter kaldet den ”Dataansvarlige”.

Kontaktoplysninger til databeskyttelsesrådgiver: info@proventilation.dk

Generelt

ProDirect er en platform, hvor virksomheder og deres ansatte (”dig”) får adgang til data, som vi/den ”Dataansvarlige” efter aftale med din arbejdsgiver har indsamlet på vegne af din arbejdsgiver i forbindelse med udførelse af serviceeftersyn, servicebesøg eller lign. hos din arbejdsgiver eller en virksomhed, som din arbejdsgiver har indgået aftale med om, at indsamle data for eller hos.

Når du opretter en brugerprofil (”Profil”) på vores platform, indgår du en aftale med os om brug af vores services på ProDirect platformen.

For at administrere din Profil og levere vores service i henhold til aftalen med dig og din virksomhed, har vi brug for at behandle dine personlige oplysninger. Vi behandler dine personoplysninger i medfør af GDPR artikel 6, stk. 1, litra b) om opfyldelse af en aftale med dig som registreret.

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige, at det er alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knytte sig til en person.

Her i Privatlivspolitikken finder du de nærmere oplysninger om vores behandling af dine oplysninger.

1. Registrering af Profil

1.1. Du eller vi registrerer en profil til dig på vores platform på vegne af dig (eller din arbejdsgiver).

1.2. Når du/vi opretter en profil til dig på vores platform beder vi dig (eller din arbejdsgiver) om at oplyse følgende (”Stamoplysninger”):

Brugernavn
For at logge på vores platform skal du benytte et brugernavn (eller e-mail). Brugernavnet skal være unikt og du er selv med til at bestemme hvad brugernavnet skal være. Derfor er der/kan der være tale om oplysninger, som bruges til at identificere dig som person.

Navn
Vores tjeneste bygger blandt andet på at sende mails til dig med oplysninger genereret på vores platform (serviceskemaer m.m.) og der skal være en vis sikkerhed og tillid til at oplysningerne sendes til rette person. Dette bestemmes bl.a. ved at kunne se dit navn. Aftalen med os kræver derfor dit korrekte navn.

E-mailadresse
Vores tjeneste bygger blandt andet på at sende mails til dig med oplysninger genereret på vores platform (serviceskemaer m.m.) og der skal være en vis sikkerhed og tillid til at oplysningerne sendes til rette person.

Virksomhed
Vores tjeneste har et indbygge sikkerhedssystem, der sikre at man kun får adgang til data fra den virksomhed man er ansat i eller har en aftale med at få adgang til data fra. Derfor har vi brug for oplysninger om dit virksomhedsnavn/arbejdsgivernavn.

1.3. Vores service- og supportafdeling har mulighed for at kontakte dig eller den virksomhed du er ansat i med henblik på at bekræfte og sikre, at du er ansat i virksomheden og benytter korrekte (og personlige) oplysninger på din profil, så længe du har en profil på platformen. Hvis du bliver kontaktet, kan du blive bedt om at sende relevant ID. Disse oplysninger anvendes kun til at godkende dig som bruger og lagres ikke til andre formål.

2. Registreringer

2.1. I forbindelse med din løbende brug af vores service, registrerer vi alle oplysninger/handlinger knyttet til din Profil, da dette er nødvendigt for at levere og forbedre vores service, samt sikre dine og andres data (”Registreringer”).

2.2. Registreringer omfatter følgende, som vi automatisk registrerer:

 • Login på platformen
 • Tekniske data (herunder IP-adresse, Enheds-ID og forbindelses oplysninger)
 • Andre profildata genereret i forbindelse med brug af funktioner på platformen

 • 2.3. Som sekundære formål behandler vi Profildata, hvis vi er forpligtet til det ifølge lovkrav, af sikkerhedsårsager, eller til brug for varetagelsen af vores interesser i en eventuel tvist. Som eksempel på sådan ekstraordinær anvendelse af oplysninger, er forebyggelse af svindel eller anden ulovlig aktivitet. Vores behandlingsgrundlag for dette er GDPR artikel 6, stk. 1, litra f) om vores legitime interesse, som ikke i udgangspunktet overstiger hensynet til dine personlige rettigheder.

  3. Statistik

  3.2. Du kan læse om vores indsamling af statistiske oplysninger via din adfærd på vores platform i vores cookiepolitik.

  4. Support

  4.1. Vi tilbyder selvfølgelig at hjælpe dig i vores Service- og Supportafdeling, hvis du har spørgsmål eller problemer med platformen. Vi behandler i den forbindelse alle de oplysninger du meddeler os i din henvendelse, samt dine Stamoplysninger og Profildata i det omfang det er relevant for sagen.

  4.2. Oplysninger fra support bliver opbevaret hos en sikker tredjepart, som leverer vores support-system og behandles i samme tidsrum som dine profildata.

  5. Deling af personoplysninger

  5.1. Vi deler kun dine oplysninger med tredjeparter, når det er nødvendigt for at give dig vores service. Ved tredjeparter forstås følgende:

 • Selskaber i Pro Gruppen (koncernselskaber).
 • Sikkerhedsgodkendte databehandlere, som hjælper os eller koncernen med IT- eller andre tjenesteydelser.
 • Myndigheder eller andre i forbindelse med lovkrav og pålæg, eller til brug for varetagelsen af vores legitime interesser i en juridisk tvist.

 • 5.2. Din profil er personlig og du har ikke ret til at dele din adgang med andre, som dermed får adgang til dine eller din arbejdsgivers oplysninger.

  6. Vores sikkerhed

  6.1. For at beskytte dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne i Danmark og EU, lagrer vi alle personoplysninger i vores eget datacenter eller hos vores sikkerhedsgodkendte databehandlere.

  6.2. Vores datacenter eller databehandlere er placeret indenfor EU eller i USA hos virksomheder, der har tiltrådt EU US Privacy Shield aftalen, eller i tredjelande hos virksomheder, der behandler data på baggrund af EU kommissionens standardkontrakter.

  6.3. Alle vores medarbejdere er underlagt fortrolighed, og vi har begrænset adgangen til personoplysninger til det højst nødvendige.

  7. Lukning af din Profil

  7.1. Du har til enhver tid mulighed for at bede om, at din Profil lukkes. Det kan du gøre ved at skrive til os på support@prodirect.dk eller kontakte din arbejdsgiver, som kontakter os.

  7.2. Beder du selv os om at lukke din profil, så har vi ret til at informere din arbejdsgiver om din beslutning.

  7.3. Dine Stamoplysninger og Profildata opbevares højst 3 måneder efter du har valgt at lukke din Profil.

  7.4. Uanset ovenstående slettes din Profil ikke, hvis de indgår i undersøgelser om ikke tilladte aktiviteter på platformen.

  8. Dine rettigheder

  8.1. Du kan altid se (og evt. downloade) dine oplysninger på din Profil.

  8.2. Du kan altid selv opdatere dine oplysninger, hvis du har ændret mail eller lignende. Du er som bruger ansvarlig for, at de oplysninger, der fremgår af din Profil, til enhver tid er fuldt ud korrekte og gyldige. Du kan ajourføre dine oplysninger via punktet ”Profil”, når du er logger på platformen.

  8.3. Du er også velkommen til at kontakte os for at få yderligere indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, samt til at få ajourført, rettet, slettet eller udleveret oplysninger, som du ikke selv kan administrere på din Profil. Alle anmodninger herom skal fremsættes skriftligt på e-mail til support@prodirect.dk.

  8.4. Vi gør venligst opmærksom på, at du ikke kan udøve dine rettigheder i tilfælde, hvor vores eller andres berettigede interesser for fortsat behandling overstiger dine interesser til beskyttelse af personoplysninger. Vi forbeholder os eksempelvis altid retten til at inddrive gæld eller efterforske svindel.

  8.5. Ønsker du at klage over vores behandling af dine data, bedes du henvende dig direkte til os. Har vi ikke mulighed for at hjælpe dig, kan du tage din klage videre til Datatilsynet.

  9. Ændringer

  9.1. Vi forbeholder os retten til at ændre Persondatapolitikken. Hvis der er tale om væsentlige ændringer, vil vi oplyse dig via e-mail eller direkte på platformen.